Tälle sivulle on koottu tietoa ja vinkkejä IBD-lasten vanhemmille ja perheille

 

Lapsen sairastuminen on aina kriisi perheelle.

Kohdatessaan kriisin ihminen luonnollisesti tarvitsee tukea palauttaakseen tasapainonsa ja sopeutuakseen uuteen tilanteeseen. Terapeuttinen keskusteluapu ammattilaisen antamana voi tuoda helpotusta vanhempien jaksamiseen, ajatusten ja tunteiden käsittelyyn, lapsen sairauden hyväksymiseen sekä tilanteeseen sopeutumiseen ja lapsen tukemiseen niin sairauden puhjetessa kuin myöhemminkin esim. sairauden huonommissa vaiheissa.

Olen koonnut tähän materiaalia, joihin voit tutustua myös itsenäisesti. Jos kaipaat syvempää tarkastelua ja työskentelyä, tämä onnistuu terapia-istunnossa. Usein tämän tyyppisissä asioissa jo muutama käyntikerta tuo toivottua tulosta.

Toivon materiaalista olevan hyötyä ja tukea perheiden jaksamisen tueksi.

Tarkoitus on laajentaa sivua myöhemmin kattamaan myös nuorille ja aikuisille IBD:tä sairastaville materiaalia oman jaksamisen tueksi.

Selviytymistä tukevat voimavarat

Kun ihminen kohtaa kriisin, on hän usein hyvin ongelmakeskeinen, eikä todennäköisesti ole heti valmis lähestymään asioita tavoitteiden ja tulevaisuuden visioiden kautta. Silloin asiaa voidaan lähestyä selviytymisen näkökulmasta, miettien, miten kaikesta ikävästä huolimatta ihminen on kuitenkin selviytynyt näinkin hyvin. Selviytymiskysymysten tarkoitus on huomata elämässä koettujen vaikeiden kokemusten aiheuttaman pelon ja epätoivon lisäksi myös ne seikat, jotka ovat auttaneet selviytymään tästä vaikeasta tilanteesta.

 

Ulkoistaminen apuna vaikean asian käsittelyssä

Vaikean asian käsittely voi olla helpompaa kun ongelma ulkoistetaan. Kun ongelmana ja tarkastelun kohteena on suolistosairaus, ihmisen identiteetti erottuu ongelmasta ja voi olla helpompi suhtautua lapseen ensisijaisesti lapsena, eikä suolistosairautta sairastavana lapsena. Kun ongelman nähdään olevan aivan erillään lapsesta sen sijaan, että se olisi osa lasta, on ongelman käsittely helpompaa. Ongelman vaikutuksia voidaan näin ollen tutkia irrallaan lapsesta.

 

 

 

 

Yhdessä kohti parempaa huomista