Selviytymisen tarkastelu tuo näkyviin voimavaroja!

Kun ihminen kohtaa kriisin, on hän usein hyvin ongelmakeskeinen, eikä todennäköisesti ole heti valmis lähestymään asioita tavoitteiden ja tulevaisuuden visioiden kautta. Silloin asiaa voidaan lähestyä selviytymisen näkökulmasta, miettien, miten kaikesta ikävästä huolimatta ihminen on kuitenkin selviytynyt näinkin hyvin. Selviytymiskysymysten tarkoitus on huomata elämässä koettujen vaikeiden kokemusten aiheuttaman pelon ja epätoivon lisäksi myös ne seikat, jotka ovat auttaneet selviytymään tästä vaikeasta tilanteesta.

Selviytymiskysymykset auttavat vanhempia näkemään asiat eri näkökulmista. Kun vanhemmat pystyvät kohtaamaan vastoinkäymiset myös selviytymisen näkökulmasta ja huomaamaan niihin liittyvät pienetkin onnistumiset, näkevät he sitä kautta omat voimavaransa ja vahvuutensa. Voimavarojen näkyväksi tuleminen luo ihmiselle toivoa, uskoa ja itsevarmuutta. Kun terapeutin kanssa keskustelee selviytymisestä, löytää usein itsestään voimavaroja, joita ei ole aiemmin tiedostanut olevankaan. Tämä vahvistaa uskoa siitä, että on jo osattu tehdä asioita oikein, matka kohti toipumista on jo alkanut. Ihmisen tietoisuus omista selviytymiskeinoistaan lisää toiveikkuutta.

Selviytymiskysymyksien yhteydessä käytettävät suhdekysymykset auttavat hahmottamaan myös ulkoiset voimavarat: muut ihmiset ja tärkeät elämänkokemukset, jotka ovat tukeneet ja auttaneet vanhempaa selviämään vastoinkäymisistä. Selviytymiskysymykset auttavat vanhempia huomaamaan omien voimavarojen lisäksi sen, mitä hyvää lapsen IBD on mahdollisesti tuonut mukanaan. Tämä voi olla esimerkiksi sitä, että vanhempi on oppinut paremmin pysähtymään hetkeen ja nauttimaan arjen pienistä iloista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kukaan toivoisi lapsen sairastuvan, mutta on selviytymisen kannalta hyödyllistä huomata myös siitä seuranneet myönteiset

asiat.

(Teksti on osa artikkelia: Tukea IBD:tä sairastavan lapsen vanhemmille ratkaisukeskeisen psykoterapian keinoin (Laitinen N.), joka on julkaistu IBD-lehdessä 11/2019. Artikkelissa käytetyt lähteet: De Jong P. & Berg I. 2017: Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. 3. painos. Lyhytterapiainstituutti Oy; Furman B. 1997: Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Lyhytterapiainstituutti Oy. Järvenpää; Huttunen M & Kalska H. 2015: Psykoterapiat. 3. ppainos. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.)