Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas nähdään oman elämänsä asiantuntijana. Terapeutti auttaa tarkastelemaan asioita uudenlaisista näkökulmista. Näkökulman vaihtaminen ja uudelleen nimeäminen tuovat näkyville uusia mahdollisuuksia.

Ongelmien tutkimisen ja ratkaisemisen sijaan keskiössä on toivotun tulevaisuuden rakentaminen. Samalla vahvistetaan asiakkaan toivon ja pystyvyyden tunnetta. Menneisyyttä ei unohdeta, mutta sitä opetellaan katsomaan ja tutkimaan myös uusista suunnista. Menneisyyden tutkiminen tarjoaa meille mahdollisuuden löytää ja hyödyntää jo olemassa olevia voimavaroja, vahvuuksia ja selviytymiskeinoja. Näiden esiin nostaminen ja vahvistaminen mahdollistavat uusia positiivisia muutoksia.

Ratkaisukeskeinen terapia sopii niin yksilöille kuin pareille ja perheillekin. Jokaisen omat muutostoiveet luovat pohjan terapian sisältöön. Terapian kesto sovitaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Jo yksi käynti voi auttaa hahmottamaan toivottua suuntaa, usein käyntejä on kuitenkin 3-10. Myös pidemmät terapiat ovat mahdollisia.

 

Terapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia! 

 

 

Vastaanottoni sijaitsee Oulaisissa.

Terapia on mahdollista myös etäyhteyden kautta!

Tällä hetkellä vastaanotto pääasiassa etänä!

 

Sinulla on tulevaisuutesi kartta.

Tutkitaan sitä yhdessä ja etsitään sinulle sopiva reitti!